Residential house at kalogiroi area

Residential house at kalogiroi area